Calendari Òrgans col·legiats  2022

 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL JUNTA DE
PORTAVEUS
COMISSIÓ
INFORMATIVA
PLE
Gener Dimarts 4,11,18,25 Dimecres 19 Dilluns 24 Dijous 27
Febrer Dimarts 5,12,19,26
Març Dimarts 1,8,15,22,29 Dimecres 16 Dilluns 21 Dijous 24
Abril Dimarts 5,12,19,26
Maig Dimarts 3,10,17,24,31 Dimecres 18 Dilluns 23 Dijous 26
Juny Dimarts 7,14,21,28
Juliol Dimarts 5,12,19,26 Dimecres 20 Dilluns 25 Dijous 28
Agost Dimarts 2,9,16,23,30
Setembre Dimarts 6,13,20,27 Dimecres 14 Dilluns 19 Dijous 22
Octubre Dimarts 4,11,18,25
Novembre Dimarts 8,15,22,29 Dilluns 14 Dilluns 21 Dijous 24
Desembre Dimarts 13,20,27

 

Junta de Govern Local.- Periodicitat setmanal els dimarts a les 13:00 hores, (art. 51 del ROM).

Junta de Portaveu.-  Es reunirà periòdicament i sempre 48 hores abans de la celebració de la Comissió Informativa, (art. 58 del ROM).

Comissió informativa.- Celebrarà sessió amb antelació mínima de dos dies hàbils respecte a la celebració de la sessió de l’òrgan col·legiat que es proposi adoptar a les 13:00 hores, ( art. 59 del ROM).

Ple.- Les sessions ordinàries tindran lloc el quart dijous de cada dos mesos a les 18:00 hores a la Sala de Plens, (art. 18 del ROM).