Calendari Òrgans col·legiats  2022

 

 

JUNTA DE GOVERN LOCALJUNTA DE
PORTAVEUS
COMISSIÓ
INFORMATIVA
PLE
GenerDimarts 4,11,18,25Dimecres 19Dilluns 24Dijous 27
FebrerDimarts 5,12,19,26
MarçDimarts 1,8,15,22,29Dimecres 16Dilluns 21Dijous 24
AbrilDimarts 5,12,19,26
MaigDimarts 3,10,17,24,31Dimecres 18Dilluns 23Dijous 26
JunyDimarts 7,14,21,28
JuliolDimarts 5,12,19,26Dimecres 20Dilluns 25Dijous 28
AgostDimarts 2,9,16,23,30
SetembreDimarts 6,13,20,27Dimecres 14Dilluns 19Dijous 22
OctubreDimarts 4,11,18,25
NovembreDimarts 8,15,22,29Dilluns 14Dilluns 21Dijous 24
DesembreDimarts 13,20,27

 

Junta de Govern Local.- Periodicitat setmanal els dimarts a les 13:00 hores, (art. 51 del ROM).

Junta de Portaveu.-  Es reunirà periòdicament i sempre 48 hores abans de la celebració de la Comissió Informativa, (art. 58 del ROM).

Comissió informativa.- Celebrarà sessió amb antelació mínima de dos dies hàbils respecte a la celebració de la sessió de l’òrgan col·legiat que es proposi adoptar a les 13:00 hores, ( art. 59 del ROM).

Ple.- Les sessions ordinàries tindran lloc el quart dijous de cada dos mesos a les 18:00 hores a la Sala de Plens, (art. 18 del ROM).