Calendari Òrgans col·legiats  2019

 

 

JUNTA DE GOVERN LOCALJUNTA DE
PORTAVEUS
COMISSIÓ
INFORMATIVA
PLE
GenerDimarts 8,15,22,29Dimarts 15Divendres 18Dijous 24
FebrerDimarts 5,12,19,26
MarçDimarts 5,12,19,26Dimecres 20Dilluns 25Dijous 28
AbrilDimarts 2,9,16,23,30
MaigDimarts 7,14,21,28Dimecres 15Dilluns 20Dijous 23
JunyDimarts 4,11,18,25
JuliolDimarts 2,9,16,23,30Dimecres 17Dilluns 22Dijous 25
AgostDimarts 6,13,20,27
SetembreDimarts 3,10,17,24Dimecres 18Dilluns 23Dijous 26
OctubreDimarts 1,8,15,22,29
NovembreDimarts 5,12,19,26Dimecres 20Dilluns 25Dijous 28
DesembreDimarts 3,12,19,26

 

Junta de Govern Local.- Periodicitat setmanal els dimarts a les 13:00 hores, (art. 51 del ROM).

Junta de Portaveu.-  Es reunirà periòdicament i sempre 48 hores abans de la celebració de la Comissió Informativa, (art. 58 del ROM).

Comissió informativa.- Celebrarà sessió amb antelació mínima de dos dies hàbils respecte a la celebració de la sessió de l’òrgan col·legiat que es proposi adoptar a les 13:00 hores, ( art. 59 del ROM).

Ple.- Les sessions ordinàries tindran lloc el quart dijous de cada dos mesos a les 18:00 hores a la Sala de Plens, (art. 18 del ROM).