Títol (fes clic per ordenar)
1.01.- ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
1.02.- ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
1.04.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA CONTENCIÓ DE LA PLAGA DEL MORRUT ROIG DE LES PALMERES
1.05.- ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA NETEJA I EL TANCAT DE SOLARS
1.06.- ORDENANÇA REGULADORA DEL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
1.07.- ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES
1.08.- ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
1.09.- ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
1.10.- ORDENANÇA SOBRE PUBLICITAT
1.11.- ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS
1.13.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE QUIOSCS DESTINATS A LA VENDA DE DIARIS, REVISTES, LLIBRES, BEGUDES I SIMILARS.
1.14.- ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE SERVEIS DEL CASC URBÀ (ZONA 2 – NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM DE CUNIT)
1.15 ORDENANÇA REGULADORA D’INCENTIUS A EMPRESES AMB ESTABLIMENT PERMANENT A CUNIT
1.16.- ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES
1.17 ORDENANÇA REGULADORA DELS ACTES DE FOC EN ACTIVITATS RECREATIVES EN EL MUNICIPI DE CUNIT
1.19.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES, APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES EN L’EXTERIOR DELS IMMOBLES.
1.21 ORDENANÇA D’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES PLATGES I LITORAL MUNICIPALS
1.22 ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES EN ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS EN EL TERME MUNICIPAL DE CUNIT
1.23.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ EN UN ENTORN ELECTRÒNIC
1.24 Ordenança de Civisme
9.53.- ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS