Títol (fes clic per ordenar)
4.01 Preu públic per la prestació del servei de l’Escola Municipal de Formació Dolors Paul
4.02.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
4.03.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES
4.04.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
4.05.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL
4.06.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’EDICIÓ I VENDA DE PUBLICACIONS D’INTERÈS MUNICIPALS
4.07.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.08.- PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
4.09.- PREU PÚBLIC PER TREBALLS EXTERNS
4.10.- PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS LÚDIQUES
4.12. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS DEL CASAL DE LA GENT GRAN
4.13.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESPAI ASSOCIATIU MUNICIPAL
4.14.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICITAT A L’EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO
4.15.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIO DE TARGETES MULTIFUNCIÓ AL COMPLEX CULTURAL
4.16.- PREU PÚBLIC PEL SUBMINISTRAMENT I ELIMINACIÓ DE SACS I CONTENIDORS DE RUNA QUE PROVINGUI D’OBRES D’ENDERROCAMENT, CONSTRUCCIÓ I EXCAVACIÓ
4.17.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU DE CUNIT
4.18 PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’UTILITZACIÓ DE LA ZONA LÚDICA DEL CENTRES CÍVICS DE CUNIT
4.19 Preu públic pel servei d’activitats de la llar d’infants
4.20 PREU PÚBLIC LLOGUER DE BICICLETES
4.22) PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE CASAMENTS PER PART DE L’ALCALDE/SSA I REGIDORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
4.23) PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ (SOM)
4.4) PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES