Pla de govern 2019 -2023

Cunit per les persones:

Millora mobilitat dins del territori (c-31, c-32) i bus interurbà:

 • Durant l’any 2019 iniciem contacte amb Generalitat de Catalunya par tal de tancar calendari d’arranjament de carretera C-31 en el seu pas per Cunit per tal de reduir la velocitat mitjana dels 20.000 vehicles que diàriament passen per aquesta via, a més d’incloure un carril bici per incentivar la mobilitat sostenible.
 • En l’any 2020 volem encetar converses amb Generalitat per tal de proposar la gratuïtat en l’autopista Pau Casals pels veïns del territori per poder aconseguir alliberar una part del tràfic diari de la carretera C-31.
 • En el primer trimestre 2020 es posarà en marxa el servei d’autobús interurbà amb sortida i arribada a l’estació de trens de Cunit amb un horari setmanal de dilluns a divendres amb parada a tots els equipaments municipals i als barris del municipi.


Recuperació del casc antic i casal municipal com a eixos vertebradors socials:

 • En l’any 2020 iniciarem la reforma del Centre Cívic del Casc Antic (Casal Municipal), l’arranjament de l’ascensor, reforma de la planta sòtan per poder tenir un espai d’assaig i poder també desar els estris de les entitats del municipi. Reformar la sala principal perquè veritablement es converteixi en un teatre/auditori i poder tenir una programació cultural fixe anual.

Potenciar les polítiques d’esport base tant a les escoles com amb programes municipals:

 • En l’any 2020 posarem en marxa els programes esportius municipals, amb els infants en edat de iniciació fins a la etapa de cadets, començant per el futbol en una primera fase, i arrel de la posada en marxa d’aquesta primera actuació, incorporar en l’any 2021 altres esports com pot ser el basket i el volley.
 • En el curs escolar 2020/2021 inclourem en aquests programes esportius per infants les diferents escoles del municipi.

 Potenciar la cultura popular:

 • Incrementarem el seguici popular amb nou bestiari comptant amb la col·laboració de les entitats culturals del municipi, per poder exhibir-los en la festa major de l’any 2021.
 • Recuperarem les festes tradicionals així com la cultura catalana cercant mitjançant la música el poder tenir un cobla pròpia. En l’any 2020 iniciarem curs de gralla per infants.
 • Incentivarem el carnaval de Cunit havent durant tot l’any actes complementaris a la setmana de carnaval, com el carnaval d’estiu, halloween i festes carnavalesques.
 • Volem per l’any 2020 recuperar l’envelat com a punt de trobada de tots els cunitencs i cunitenques i poder gaudir de la festa de final d’any, la festa major petita i els concerts i activitats de carnaval.

Activitats culturals per a la gent gran, millorar les places del centre de dia i servei d’atenció domiciliària. 

 • A partir de l’any 2020 tindrem un programació cultura estable adreçada a la gent gran, des de anar a visitar museus, passant per activitats lúdiques com anar a al teatre o concerts.
 • El Casal de la Gent Gran ‘es i ser[a  el gran espai on els nostres majors facin tallers, conferencies, tenen un espai per relacionar/se i com no tambe  puguin fer ball.
 • Mitjan\ant conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedes tindrem conveni per donar servei  d’atencio domiciliaria.


  Negociació amb la Generalitat de Catalunya el servei d’urgencies del CAP.

  • En l’any 2020 sol licitarem a la Generalitat de Catalunya una reunió per tal de posar sobre la taula la problemàtica de no tenir un servei d’urgencies a Cunit en tant en quant ja tenim una població que sobre dades del padró supera els 13.000 habitants però que els consums energètics ens dones una població superior als 17.000 habitants.

  Model de poble:

  Pla director arranjament carrers:

  • Es dedicarà una part del pressupost municipal a l’arranjament dels carrers del municipi que així ho necessitin establint un pla director que marqui les prioritats i la temporalització en el temps de les obres.
  • Polítiques d’accés a l’habitatge.
  • Inversió en la consecució d’habitatge social per tal de poder oferir habitatge a preus econòmics al nostre jovent i a la població que ho pugui necessitar. 

  Pla educatiu 360

  • S’establirà un pla educatiu en el que s’integrin tots els centres educatius del municipi per tal que la educació estigui coordinada i els infants es formin amb la mateixa qualitat independentment de la zona del municipi on resideixin. contarem amb la comunitat educativa per tal de patis oberts consell d’ingants i totes les activitats esportives de l’escola municpal desports

  Recuperació espai “Les Marietes”:

  • Ampliació de la oferta educativa dels més petits amb la recuperació de la segona llar d’infants del municipi, “Les Marietes”.

  Plans d’ocupació per joves i voluntariat.

  • Foment de la formació del nostre jovent i primeres oportunitats laborals en el marc municipal amb nous plans d’ocupació municipals, que ajudaran a millorar la formació i projecció laboral dels nostres aturats. 

  Cunit dins la xarxa Smart City.

  • Creació de la comissió Cunit Smart City per a la creació de projectes de futur que puguin ser implementats en el municipi.
  • Investigació per al desenvolupament digital de Cunit amb el foment de les noves tecnologies aplicades a la realitat ciutadana que faciliti la vida de la comunitat. I aporti dades interessants per a la presa de decisions. 

  Cunit sostenible:

  • Desenvoluparem l’urbanisme i el creixement del municipi sempre des de el prisma i la necessitat que el creixement a de ser sostenible i ecològic tant en termes mediambientals com econòmics.

  Neteja i campanyes de civisme.

  • Reformulació del contracte de la neteja per a permetre adaptar-se a les noves realitats del municipi.
  • Creació de campanyes de conscienciació a la ciutadania de la importància de l’ús correcte dels serveis de recollida de residus així com de fer la separació correctament per tal d’elevar la taxa de reciclatge pel bé del planeta.

  Espais adaptats als animals, amb campanyes sanitàries i de sensibilització.

  • Es milloran i es crearan nous espais per tal que els propietaris puguin passejar amb les seves mascotes en un espai dotat de serveis que permetin mantenir-lo net i també tenir cura de les necessitats de la mascota en si, (serveis de neteja, etc.).
  • Es faran campanyes de sensibilització en la manera correcta de tenir cura dels animals i d’aquelles qüestions sanitaries que s’hagin de tenir en compte. 

  Regulació nous elements de transport:

  • S’implantarà una nova ordenança municipal que reguli l’ús a la via pública dels nous elements de transport, com ara patinets o bicicletes elèctriques. 

  Posar en marxa “Agenda 2030”.

  • Posem en marxa una comissió d’estudi del progrés del municipi per tal d’assolir les fites que es marquen dins de l’Agenda 2030. 

  Cunit econòmic:

  Desplegament de la fibra òptica:

  • Es treballarà per fomentar la inversió d’empreses tecnològiques que inverteixin en millorar les nostres infraestructures comunicatives per tal que arribin al 100% del municipi. Per tal de poder ser competitius a l’hora de la creació d’empreses i negocis dins del terme municipal.

  Desenvolupament empresarial:

  • Amb posada en marxa d’un viver d’empreses on també es pugui fer coworking dins projecte global de la dinamització integral de negoci per tal de donar serveis que permetin als emprenedors créixer i convertir-se en empreses que aportin valor econòmic i ocupacional al municipi.
  • Ajudes a nous emprenedors, amb el comentat viver d’empreses, però també amb serveis d’assessoria i estudi de viabilitat dels plans de negoci, i d’altres que es puguin necessitar per la gestió de les empreses emergents. 

  Agenda d’activitats de Cunit:

  • La inclusió dins de l’agenda d’activitats municipals tots aquells actes promoguts per les entitats comercials, així com les veïnals, culturals, esportives, etc.