Comunicació canvi titularitat activitats

  • Categoria de l'entrada:Activitats

Tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol…

Comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat (alimentària i/o no alimentària) en un establiment amb certificat tècnic d’acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

  • Categoria de l'entrada:Activitats

La finalitat principal de la Llei 18/2020 de 28 de desembre és impulsar i facilitar l’activitat econòmica a l’entorn digital, per fer possible una relació entre l'administració i els titulars…

Comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat (alimentària i/o no alimentària) en un establiment amb projecte tècnic i certificat d’acord amb la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

  • Categoria de l'entrada:Activitats

La finalitat principal de la Llei 18/2020 de 28 de desembre és impulsar i facilitar l’activitat econòmica a l’entorn digital, per fer possible una relació entre l'administració i els titulars…

Baixa ocupació Via Pública amb taules i cadires

  • Categoria de l'entrada:Activitats

BAIXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES Descripció Baixa d'ocupació via pública amb taules i cadires de manera complementària a l’activitat dels establiments comercials en general i de restauració…

Pla d’Inspecció d’Activitats 2018-2021

  • Categoria de l'entrada:Activitats

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA Per Acord del Ple de data 25 de gener de 2018, es va aprovar inicialment el “Pla d’Inspecció d’Activitats 2018-2021 amb la documentació annexa “Acta d’Inspecció”, la…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar