Baixa ocupació Via Pública amb taules i cadires

  • Post category:Activitats

BAIXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES Descripció Baixa d'ocupació via pública amb taules i cadires de manera complementària a l’activitat dels establiments comercials en general i de restauració…

Pla d’Inspecció d’Activitats 2018-2021

  • Post category:Activitats

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA Per Acord del Ple de data 25 de gener de 2018, es va aprovar inicialment el “Pla d’Inspecció d’Activitats 2018-2021 amb la documentació annexa “Acta d’Inspecció”, la…

Obra “La Passió” de Cunit

  • Post category:Activitats

Obra “La Passió” de Cunit, a càrrec de l’Ateneu Cultural Alba de Cunit. Preu entrada: 3 € (taquilla oberta 1 hora abans de l’espectacle), a la Sala del Casal Municipal.

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar