Gimcana per alumnat de 4rt d’ESO, a càrrec de Candela, Acció Comunitària i Feminista SCCL (27 de novembre)

A través d’aquesta activitat lúdica es pretèn reflexionar al voltant del gènere, les relacions i la sexualitat. Consta de cinc
proves d’equip que tenen per objectiu treballar la sexualitat i les relacions afectives, la prevenció de les violències de gènere, els
estereotips, el repartiment de les tasques domèstiques. A més, durant la Gimcana hi haurà un punt d’in formació amb materials
sobre sexualitat, afectivitat i recursos per a la prevenció de les violències de gènere.

Galeria d'imatges