A l’espigó núm 4, davant de  l’oficina de turisme, Festa de colors “Holi Fest” amb animació i llançament de paperines de colors.

Es recomana portar roba blanca i només esta permès paperines de colors oficials.

Galeria d'imatges