ARGUMENTS:

La masia de Cal Pla és un espai emblemàtic del nostre municipi on trobem una masia d’estil modernista en un procés de deteriorament en el que cal fer una forta inversió.

En data 20 de desembre de 2021 l’equip de Govern de Cunit a la Comissió de Cunit Futur presenta un projecte en el que hi ha la adquisició d’aquest espai i finques adjacents a través d’una empresa privada “WAVE GARDEN BARCELONA” un negoci privat per la pràctica del surf, juntament amb la creació d’un càmping i la rehabilitació de la masia que és troba a Cal Pla. Aquest espai serà utilitzat per la empresa.

La modificació de PGOU (pla general ordenació urbanística) admet la implantació de càmpings en SNU (sol no urbanitzable) en aquest àmbit, però creiem que altres projectes poden ser millors pel model de municipi que defensem (Sòl de protecció preventiva, àmbit PEU -plans especials urbanístics).

Tot i que el projecte presentat preveu la redacció d’un PEU que en concreti l’abast, dimensió, ocupació i tractament de l’entorn d’acord amb la normativa vigent, des d’ERC Cunit suggerim altres propostes, no una iniciativa privada desvinculada de la voluntat majoritària de la ciutadania de Cunit.

Estem d’acord amb la rehabilitació de Cal Pla, i en promoure elements patrimonials del municipi, però no amb aquest projecte. Part de les activitats que proposa en aquesta ubicació es plantegen problemes d’accessibilitat, com la creació d’una llacuna artificial amb gran impacte paisatgístic; per tant, a més dels impactes directes, també hi ha impactes indirectes

Aquest projecte hipoteca un espai estratègic del municipi, que, potencialment pot ser utilitzat amb altres funcions.

Així malgrat que part del projecte el considerem positiu: la recuperació de camins, rehabilitació de Cal Pla,… l’aspecte principal: la creació d’un càmping-resort i una gran llacuna artificial no considerem que sigui la millor opció. La construcció d’un macroparc de surf no forma part de cap promesa a la ciutadania, ni projecte compartit de Cunit, no resol cap demanda de servei públic, i el projecte no és coherent amb el context d’emergència climàtica, ambiental i de persistent sequera que patim a més de no preservar l’entorn natural de la zona.

Recordem que el dia 11 de febrer de 2022 l’ajuntament de Cunit obre la Fase de Recollida d’aportacions a Consulta Pública Prèvia del Pla Especial Urbanístic per a la implantació del càmping amb una llacuna per a la pràctica del surf i la rehabilitació de la masia Cal Pla a Cunit. El resultat d’aquesta enquesta amb 90 aportacions, 16 van ser en sentit favorable i 74 en sentit desfavorable. Totes valoraven favorablement la recuperació de la Masia de Cal Pla i la restauració dels terrenys per a ús agrícola i productiu, però hi havia divergències en que el plantejament presentat per la empresa privada sigui necessari per assolir aquest objectiu.

Projecte pel municipi:

Les línies principals no encaixen en el nostre projecte, centrat en la prosperitat (activitats econòmiques de valor afegit que creïn llocs de treball de qualitat), en el benestar de tothom i, també, en la responsabilitat ambiental.

El projecte no és coherent amb el model de municipi de Cunit que vol la majoria de la ciutadania. La creació d’una gran llacuna artificial per a practicar Surf, ni el Glàmping no són activitats desitjables per a aquest espai.

Malgrat el què diu el projecte, la Masia modernista de Cal Pla no esdevindria un espai central sinó secundari. El principal seria un càmping-resort i una llacuna artificial amb una instal·lació dedicada al surf. La seva distribució especial mostra la centralitat d’una llacuna de grans dimensions en aquest àmbit.

Volem inversions, però no qualsevol ni a qualsevol preu. El primer inversor que ha arribat és qüestionable. És trist sentir que el millor que ens podia passar era que un privat aparegués; tant els feia què proposés.

Aquest és un macro projecte allunyat de les necessitats de la gent.

És per tot això que INSTEM AL GOVERN A ARRIBAR ELS SEGÜENTS ACORDS:

1.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Cunit a iniciar els tràmits corresponents per la moratòria i revisió parcial del POUM en l’àmbit de “Cal Pla”. Aquesta moratòria hauria de servir per revisar aquest àmbit tenint en compte els criteris de sostenibilitat i transició ecològica i prioritzant la conservació dels espais naturals com valor fonamental per garantir la qualitat de vida als ciutadans de Cunit, especialment a les futures generacions.

2.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Cunit a iniciar els tràmits corresponents per la revisió parcial del POUM en l’àmbit de “Cal Pla”

3.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Cunit per la compra i adquisició de la finca de “Cal Pla”, passant a ser patrimoni del municipi i fer d’ella un projecte il·lusionant per Cunit.