El temps a Cunit


Notícies

Neix SOM Cunit, el Servei d'Ocupació Municipal de Cunit.

23.01.2013


L'objectiu principal del SOM Cunit és contribuir a la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes del municipi de Cunit.

La realitat sociològica de la comarca del Baix Penedès, amb la taxa d’atur registral més elevada de tota Catalunya, una major proporció d’atur de llarga durada, d’aturats no qualificats i d’atur sense prestació, requereix una intervenció contundent en aquests àmbits, en termes de millora dels nivells de qualificació i de competències professionals de la seva població, per tal facilitar la seva inserció a un mercat de treball cada vegada més complex i dinàmic. 

Tanmateix, atès que la disponibilitat de recursos, econòmics i humans, tant per part de l’administració pública com del sector privat, s’ha reduït de forma considerable precisament en un moment com aquest, l’únic camí possible que li queda al món local per poder respondre a les necessitats de la ciutadania és unir esforços i sinèrgies i plantejar estratègies comunes per oferir un servei eficaç i de qualitat. 

En aquest sentit, i amb l’objectiu de donar resposta a aquesta nova realitat, neix SOM Cunit, el Servei d'Ocupació Municipal de Cunit.

L’objectiu principal del SOM Cunit és contribuir a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes del municipi de Cunit, a través de les següents línies d’actuació: 

Es dona prioritat a la col·laboració i la coordinació amb la resta d’ens locals del territori pel que fa als àmbits de la formació i l’ocupació, amb la voluntat d’unir esforços, recursos i sinèrgies, per millorar els serveis a la ciutadania. En aquesta línia de treball ja s’han fet els primers passos, amb la col·laboració amb l’ajuntament de Calafell en el marc del programa “Joves per l’Ocupació”, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

S’obren nous canals de comunicació i d’informació a la ciutadania de Cunit, a través del twitter (https://twitter.com/SOMCunit) i del facebook (http://www.facebook.com/som.cunit). La utilització de les xarxes socials ens permetrà arribar a un major número de persones, i d’una manera molt més ràpida. Així, es pretén fer més accessible a la ciutadania totes les actuacions i noticies relacionades amb els àmbits de l’ocupació i la formació que tinguin lloc a Cunit i a la resta de la comarca. 

Es manté una clara aposta per la formació com un dels instruments principals en la millora de les competències professionals de la ciutadania de Cunit, facilitant-los així la inserció al mercat laboral. En aquest sentit, la Formació Ocupacional, la Formació Contínua i l’orientació i la formació en general al col.lectiu aturat serien les accions fonamentals a continuar desenvolupant. 

Es continua desenvolupant el servei de la Borsa de Treball, com a mecanisme d’intermediació entre les empreses i els treballadors/es, i es posarà en marxa el Club de la feina, per tal de facilitar a la ciutadania el seu procés de recerca activa d’ocupació de forma autònoma.

Per últim, el servei pretén destinar una especial atenció i esforços al col.lectiu de joves del municipi, donada la seva especial vulnerabilitat davant de la situació de crisis actual, i la manca d’oportunitats d’entrada al mercat laboral.

En paraules del Regidor d’Ensenyament, Formació i Ocupació, Jaume Casañas, “volem donar un impuls a una situació problemàtica que ens trobem a Cunit. Volem posar èmfasi en la formació i ocupació de tots els nostres ciutadans i ciutadanes, i especialment del jovent. També creiem estratègic potenciar la comunicació social per tal que la gent conegui les nostres propostes d’ocupació i suggeriments de formació el més ràpid possible. Una eina nova que pretén millorar la situació actual."


El temps a Cunit

- 10º


Veure la previsió per als propers dies

Més informació

L'actualitat de Cunit al teu e-mail

Fes click aquí!

L'actualitat de Cunit al RSS

Fes click aquí!